PL
EN

Kartki zmieniania świata

World changing sheets

Właśnie trafiłeś/aś na stronę karteczek zmieniania świata. To wydrukowane z dostępnego tutaj pliku pdf karteczki, na których można wpisywać pomysły na zmienianie świata.

You've reached the website of world changing sheets. These are sheets printed from this pdf file, they are meant for writing ideas for changing the world on.

Pomysł z karteczkami opiera się na tym, że osoba, która znajdzie się w posiadaniu kartki, dopisuje do niej jakieś swoje wezwanie do zmieniania świata, np. „Segregujmy śmieci!” Następnie, ta osoba (opcjonalnie) stawia znaczek przy jednym lub kilku wcześniej wpisanych wezwaniach, które decyduje się zacząć realizować na co dzień. Na koniec kartka jest przekazywana kolejnej osobie 🙂

The sheets idea is as follows: whoever comes into possession of a sheet, adds one call for changing the world to it. Then that person (optionally) chooses one or more calls to start realizing on daily basis and adds a tally mark next to each of them. At the end, the sheet gets passed to another person 🙂

Każdy, przez kogo „przechodzi” karteczka, jest zachęcony do wydrukowania i puszczenia w obieg jednej lub dwóch dodatkowych (dla ułatwienia na szablonie kartki znajdują się dwie mniejsze, do odcięcia). W ten sposób karteczki mogą się (w teorii) rozprzestrzeniać bardzo szybko 😃

Everyone, through whom a sheet "passes", is encouraged to print and give away one or more additional sheets (for convenience, on the print template there are two smaller sheets that can be cut off). This way sheets can (in theory) spread very quickly 😃

Karteczki zostały sporządzone w LaTeX'u, pliki źródłowe można znaleźć w tym repozytorium gitowym.

Sheets have been created in LaTeX, source files can be found in this git repository.